30 Απριλίου 2009

Δήμος Γαργαλιάνων: διακοπή κυκλοφορίας δρόμου προς Γρηγοράκη

Διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει στο δρόμο Γαργαλιάνοι - Τσίκουζα - Γρηγοράκη από τις 2 Μαΐου και για 2 μήνες, λόγω του έργου κατασκευής του νέου εθνικού δρόμου Γαργαλιάνοι - Ρωμανού. Αυτό ανακοινώνεται από το Δήμο Γαργαλιάνων, που επισημαίνει ότι η διακοπή επιβάλλεται, σύμφωνα με ενημέρωση από τη ΔΕΚΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από τη μεγάλη καταβίβαση του δρόμου και το μεγάλο όγκο χωματουργικών εργασιών με χρήση εκρηκτικών. Ο Δήμος καλεί τους χρήστες του δρόμου να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης προς την περιοχή, κυρίως μέσω της οδού Γαργαλιάνοι - Μάραθος ή μέσω αγροτικών δρόμων.