1 Απριλίου 2009

Πιστοποίηση EMAS για τους παραγωγούς του ''Νηλέα''

Ένα ξεχωριστό ελαιόλαδο, που οι καλλιεργητές του και η παραγωγή του αποδεδειγμένα σέβονται το περιβάλλον, θα κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην χώρα μας. Πρόκειται για το ελαιόλαδο που παράγεται από τους ελαιοκαλλιεργητές μέλη της Ομάδας Παραγωγών της Μεσσηνίας ''Νηλέας''. Η Ομάδα Ελαιοπαραγωγών, ιδρύθηκε το 2002 με έδρα την Χώρα Μεσσηνίας, και όπως δήλωσε ο πρόεδρός της, κ. Γιώργος Κόκκινος «Με απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ εγκρίθηκε η ένταξη του ''Νηλέα'' στο Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου - ΕMAS, το οποίο περιγράφεται στον κοινοτικός κανονισμός 761/1001, δημοσιοποιώντας επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση την «Περιβαλλοντική δήλωση του ''Νηλέα'' κατά ΕΜΑS», την πρώτη στην Ευρώπη για την ελαιοκαλλιέργεια. Οι ελαιοπαραγωγοί του ''Νηλέα'' όχι μόνο τηρούν πιστά τους κοινοτικούς και εθνικούς γεωργό-περιβαλλοντικούς κανόνες της καινούργιας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (η λεγόμενη πολλαπλή συμμόρφωση), αλλά παράλληλα στην καλλιέργεια και στην παραγωγή του προϊόντος τους εφαρμόζουν τα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα περιβαλλοντικής πιστοποίησης. Συγκεκριμένα, οι παραγωγοί του ''Νηλέα'' στην καλλιέργεια των ελαιόδεντρων τους, πιστοποιημένα: Χρησιμοποιούν τις ελάχιστες δυνατές ποσότητες νερού, επεκτείνουν τη χρήση οργανικών λιπασμάτων (ενσωματωμένα κλαδιά ελιάς, αντί για χημικά λιπάσματα), περιορίζουν στο ελάχιστο τη χρήση φυτοφαρμάκων, προωθούν το βιολογικό τρόπο καλλιέργειας, καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια, περιορίζοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων θερμοκηπίου, προστατεύουν το έδαφος από πιθανή διάβρωση, ενισχύουν τη βιοποικιλότητα στους ελαιώνες τους, διαχειρίζονται - ανακυκλώνουν τους όποιους ρύπους. Έτσι, η παραγωγή του ξεχωριστού αυτού ελαιολάδου από τον ΝΗΛΕΑ όχι απλά σέβεται και προστατεύει το περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει στον καταναλωτή του προϊόντος τη διαβεβαίωση ότι, αγοράζοντας το άριστο αυτό μεσσηνιακό λάδι, πέραν της υγείας, συμβάλει και αυτός στη διατήρηση του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο ζει ο ίδιος και θα ζήσουν και οι επόμενες γενιές». Όπως σημειώνεται, η περιβαλλοντική δήλωση κατά ΕMAS διαφέρει ριζικά από τα άλλα πρότυπα πιστοποίησης στο ότι, όποιος την αποκτά πρέπει υποχρεωτικά: Να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του προς τους περιβαλλοντικούς κανόνες, να εκπαιδεύει το προσωπικό του για περιβαλλοντική διαχείριση, να παρουσιάζει συγκεκριμένες και μετρήσιμες επιδόσεις για τη συνεχή βελτίωση του περιβάλλοντος, να κοινοποιεί δημόσια την «Περιβαλλοντική του Δήλωση», ώστε οι περιβαλλοντικές του επιδόσεις να βρίσκονται διαρκώς υπό την κρίση της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας και των καταναλωτών των προϊόντων του.