9 Απριλίου 2009

3.850.000 ευρώ στη Μεσσηνία για στήριξη ελαιοκομίας

Ένα σημαντικό πρόγραμμα που θα ενισχύσει τον ελαιοκομικό τομέα στη Μεσσηνία εγκρίθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με δικαιούχο την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών του νομού Μεσσηνίας. Από την αρμόδια επιτροπή Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων του υπουργείου εγκρίθηκε το πρόγραμμα που είχε υποβάλει η ΕΑΣ με δράσεις στήριξης του ελαιοκομικού τομέα στη Μεσσηνία, που δίνουν έμφαση στην ποιότητα. Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στα χρηματοδοτούμενα από κονδύλια του Κανονισμού 867/2008, ο οποίος αποτελεί το «διάδοχο» του Κανονισμού 2080/2005. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης της Μεσσηνίας Βασίλης Κοζομπόλης, το πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια (2009-2012) και το κονδύλι που εγκρίθηκε ανέρχεται σε 3.300.000 ευρώ από κοινοτική συμμετοχή, φτάνοντας τα 3.850.000 ευρώ με την εθνική και την ίδια συμμετοχή. Το προηγούμενο πρόγραμμα που είχε εγκριθεί (2006-2009) είχε συνολικό προϋπολογισμό 2.300.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση που εγκρίθηκε για τη Μεσσηνία είναι η υψηλότερη στην Ελλάδα, ακολουθεί η Λακωνία, ενώ εγκρίθηκαν προγράμματα και για ΕΑΣ που δεν είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα 2006-2009. Θα ακολουθήσει διαδικασία επακριβούς καθορισμού των δράσεων και των κονδυλίων που αντιστοιχούν σε καθεμιά και κατόπιν θα ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΑΣ Μεσσηνίας, κύριος στόχος είναι να ενισχυθούν τόσον τα πάγια στοιχεία της Ένωσης για το τμήμα του ελαιολάδου, όσον και να υποστηριχθούν οι συνεταιρισμοί - μέλη της Ένωσης που μετέχουν στο πρόγραμμα και τα μέλη αυτών, οι παραγωγοί.

Πηγή: εφημερίδα Θάρρος