2 Σεπτεμβρίου 2009

Νέοι αγρότες: αποτελέσματα έως 15/9

Όλοι οι φάκελοι των υποψηφίων προς ένταξη στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών έχουν αξιολογηθεί και σε επίπεδο νομού και από τη γνωμοδοτική επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Εκτιμάται πως μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα έχουν καταρτιστεί βάσει των αξιολογήσεων οι σχετικοί πίνακες των παραγωγών που κρίνονται επιλέξιμοι. Υπενθυμίζεται πως λόγω των αυξημένων ενισχύσεων που αυτό περιελάμβανε, οι αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών ήταν πάρα πολλές. Το αποτέλεσμα ήταν να θέσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ως προθεσμία υποβολής φακέλων τη 15η Ιουλίου, αντί του τέλους του έτους. Οι προθέσεις που υπήρχαν μέχρι πριν λίγο καιρό στο υπουργείο ήταν να εγκριθούν όλοι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε να μείνουν ελάχιστα κονδύλια για να πάρουν και κάποιοι επιλαχόντες και κατόπιν «να κλείσει» το πρόγραμμα.

Πηγή: εφημερίδα Θάρρος