11 Σεπτεμβρίου 2009

Οι περιοχές του προγράμματος Leader στη Μεσσηνία

Εκτός από τις 41 επιλεγμένες περιοχές που εντάχθηκαν με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στον Άξονα 4 του “Αλέξανδρος Μπαλτατζής” 2007-2013 (Προσέγγιση Leader), το υπουργείο προκήρυξε αθόρυβα μέσα στον Αύγουστο άλλα δύο Leader ύψους 12,3 εκατ. ευρώ. Οι αιτήσεις έπρεπε να κατατεθούν μέχρι τις 28 Αυγούστου και - όπως όλα δείχνουν - το ποιες περιοχές θα ενταχθούν ήταν μια ειλημμένη απόφαση. Πάντως, οριστικοποιήθηκαν οι δήμοι και τα δημοτικά διαμερίσματα που ήδη έχουν ενταχθεί ανά νομό στην προσέγγιση Leader και θα πρέπει στο επόμενο διάστημα να γίνουν οι προκηρύξεις για επενδύσεις από τις ομάδες τοπικής δράσης (αναπτυξιακές εταιρείες). Αναλυτικά η προκήρυξη αναφέρει: «Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ο Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης LEADER του ΠΑΑ, προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του Άξονα 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013 (ΠΑΑ)». Η προκηρυσσόμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 12.300.000 ευρώ. Ο Άξονας 4 του ΠΑΑ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) κατά 224.570.000 ΕΥΡΩ και κατά 70.696.850 ΕΥΡΩ από εθνικούς πόρους. Τα τοπικά προγράμματα του Άξονα 4 του ΠΑΑ θα επιλεγούν για την περίοδο 2007-2013 και θα υλοποιηθούν μέχρι το 2015. Η προκήρυξη αποσκοπεί στην επιλογή περιοχών που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ, πέραν αυτών που επιλέχτηκαν με σχετική Υπουργική Απόφαση και αναφέρονται στο Παράρτημα IV του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης, των τοπικών προγραμμάτων LEADER που θα εφαρμοστούν στις περιοχές αυτές, πέραν αυτών που επιλέχτηκαν με την αρ. πρωτ. 5807/29-6-2009 Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 5954/2-7-2009 ΥΑ, των τοπικών εταιρικών σχημάτων (Ομάδων Τοπικής Δράσης) που θα σχεδιάσουν και θα εφαρμόσουν τα τοπικά προγράμματα LEADER στις περιοχές αναφοράς τους, πέραν αυτών που επιλέχτηκαν με σχετική Υπουργική Απόφαση και αναφέρονται στο Παράρτημα V του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης. Περιοχές εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων: ορεινές, μειονεκτικές και πεδινές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων και των νησιωτικών περιοχών της Χώρας οι οποίες πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Εξαιρείται ο Νομός Αττικής πλην των νησιών αυτού, του Δ. Τροιζήνας και του Δ. Μεθάνων. Η προτεινόμενη περιοχή δεν πρέπει να περιλαμβάνεται, είτε ολόκληρη είτε μέρος αυτής, στις περιοχές που έχουν ήδη επιλεγεί για ένταξη στον Άξονα 4 του ΠΑΑ, όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα IV του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης. Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης είναι δυνατόν να επιλεγούν μέχρι δύο (2) Ομάδες Τοπικές Δράσης (ΟΤΔ) με αντίστοιχα τοπικά προγράμματα LEADER και αντίστοιχες περιοχές παρέμβασης. Υποψήφιοι φορείς υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας προκήρυξης δεν μπορεί να είναι ΟΤΔ στις οποίες έχουν ήδη κατανεμηθεί πιστώσεις του Άξονα 4 του ΠΑΑ και οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα V του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης. Οι προτάσεις όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να είχαν υποβληθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης LEADER του ΠΑΑ στη διεύθυνση Λ. Αθηνών 58, όροφος β΄, Τ.Κ. 10441 Αθήνα, Ελλάδα, μέχρι τις 28 Αυγούστου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

Οι ενταγμένες περιοχές του νομού Μεσσηνίας είναι:
Δ. ΝΕΣΤΟΡΟΣ: Δ.Δ.Κορυφασίου, Δ.Δ.Μεταξάδας, Δ.Δ.Παλαιού Λουτρού, Δ.Δ.Φλεσιάδος, Δ.Δ.Χώρας, Δ.Δ.Ρωμανού, Δ.Δ.Μυρσινοχωρίου, Δ.Δ.Αμπελοφύτου. Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ: Δ.Δ.Λυκοτράφου, Δ.Δ.Μεσσήνης, Δ.Δ.Καρτερολίου, Δ.Δ.Βελίκας, Δ.Δ.Πιλαλίστρας, Δ.Δ.Σπιταλίου, Δ.Δ.Λευκοχώρας, Δ.Δ.Τριόδου, Δ.Δ.Πιπερίτσης, Δ.Δ.Μαυρομματίου Παμίσου, Δ.Δ.Νεοχωρίου Αριστομένους, Δ.Δ.Αναλήψεως, Δ.Δ.Αβραμιού, Δ.Δ.Μαδένης. Δ. ΜΕΘΩΝΗΣ: Δ.Δ.Φοινίκης, Δ.Δ.Καινούργιου Χωρίου, Δ.Δ.Ευαγγελισμού, Δ.Δ.Λαχανάδας, Δ.Δ.Μεθώνης. Δ. ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ: Δ.Δ.Καρποφόρων, Δ.Δ.Αχλαδοχωρίου, Δ.Δ.Δάρα, Δ.Δ.Πεταλιδίου, Δ. ΠΥΛΟΥ: Δ.Δ.Γλυφάδας, Δ.Δ.Παππουλίων, Δ.Δ.Ικλαίνης, Δ.Δ.Πύλας, Δ.Δ.Αμπελοκήπων, Δ.Δ.Καλλιθέας, Δ.Δ.Χωματάδας, Δ.Δ.Μεσοχωρίου, Δ.Δ.Πηδάσου, Δ.Δ.Κυνηγού. Δ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ: Δ.Δ.Χαλαζονίου, Δ.Δ.Χριστιανουπόλεως, Δ.Δ.Πλάτης, Δ.Δ.Εξοχικού, Δ.Δ.Φιλιατρών, Δ.Δ.Μάλης. Δ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ: Δ.Δ.Κυπαρισσίας, Δ.Δ.Ραχών, Δ.Δ.Φαρακλάδας, Δ.Δ.Αρμενιών, Δ.Δ.Σπηλιάς. Δ. ΑΙΠΕΙΑΣ: Δ.Δ.Μηλίτσης, Δ.Δ.Χράνων, Δ.Δ.Λογγάς, Δ.Δ.Νέας Κορώνης, Δ.Δ.Αδριανής. Δ. ΚΟΡΩΝΗΣ: Δ.Δ.Ακριτοχωρίου, Δ.Δ.Καπλανίου, Δ.Δ.Κόμπων, Δ.Δ.Χαρακοπίου (Χαροκοπειού), Δ.Δ.Χρυσοκελλαριάς, Δ.Δ.Βασιλιτσίου, Δ.Δ.Υαμείας, Δ.Δ.Φαλάνθης, Δ.Δ.Κορώνης, Δ.Δ.Βουναρίων. Δ. ΑΡΙΟΣ: Δ.Δ.Ασπροπουλιάς, Δ.Δ.Ανεμομύλου, Δ.Δ.Αριοχωρίου, Δ.Δ.Άμμου, Δ.Δ.Άριος, Δ.Δ.Αλωνίων. Δ. ΑΡΦΑΡΩΝ: Δ.Δ.Πλατέος, Δ.Δ.Πηδήματος. Δ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ: Δ.Δ.Λεύκης, Δ.Δ.Πύργου Τριφυλίας, Δ.Δ.Γαργαλιάνων, Δ.Δ.Βάλτας, Δ.Δ.Μουζακίου, Δ.Δ.Φλόκας. Δ. ΘΟΥΡΙΑΣ: Δ.Δ.Ανθείας, Δ.Δ.Αιθαίας, Δ.Δ.Μικρομάνης, Δ.Δ.Θουρίας. Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Δ.Δ.Ασπροχώματος, Δ.Δ.Αντικαλάμου, Δ.Δ.Σπερχογείας.

Πηγή: agronews