27 Σεπτεμβρίου 2009

Από 28/9 αιτήσεις για υποτροφίες παιδιών αγροτών

Από αύριο, 28 Σεπτεμβρίου, ξεκινά η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών σε παιδιά κατά κύριο επάγγελμα γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 30 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την προκήρυξη, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση υποτροφίας θα συνεκτιμάται κατά προτεραιότητα η φοίτηση σε σχολές ΑΕΙ ή ΤΕΙ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, που έχουν γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το γεωργικό- αλιευτικό τομέα, για την απόκτηση νέου πτυχίου. Ειδική επιτροπή θα ανακηρύσσει τους υποψήφιους υποτρόφους με βάση τη βαθμολόγηση συγκεκριμένων κοινωνικών κριτηρίων, όπως το οικογενειακό εισόδημα, ο αριθμός τέκνων της οικογένειας και η πιθανή αναπηρία του ίδιου του τέκνου ή των συγγενών του πρώτου βαθμού (από 67% και άνω). Επίσης θα υπάρχει ειδική μοριοδότηση για τους παλιννοστούντες Πόντιους ομογενείς και για τους πρωτοετείς φοιτητές ανάλογα με τη σειρά εισαγωγής τους στις σχολές. Το κείμενο της προκήρυξης με όλες τις πρόσθετες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους, αλλά και το έντυπο της αίτησης, έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου www.minagric.gr. Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης από τις 28/9 έως 31/10.