10 Ιανουαρίου 2010

Νομαρχία Μέσσηνίας: Ζητεί 83 άτομα για 8 μήνες το 2010

Ογδόντα τρία συνολικά άτομα έκτακτο προσωπικό για το 2010, με συμβάσεις 8 μηνών, ζητεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας από τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών. Τον αριθμό αυτό ενέκρινε χθες η Ν.Ε. Οικονομικών και Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων, με βάση τις τελευταίες εγκυκλίους της κυβέρνησης και την εξαγγελία πως δε θα γίνουν διορισμοί μόνιμου προσωπικού τη φετινή χρονιά. «Η ΝΑΜ τον Αύγουστο είχε ζητήσει 111 θέσεις για μόνιμο προσωπικό, αλλά δεδομένου ότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί, ο αριθμός προσαρμόστηκε στις 83 νέες θέσεις που αφορά στο διοικητικό τομέα, αλλά και ειδικοτήτων, κυρίως χειριστών και τεχνικής κατεύθυνσης», είπε ο νομάρχης Δημήτρης Δράκος και ανέφερε ότι το προσωπικό αυτό θα πληρωθεί από τις λειτουργικές δαπάνες της ΝΑΜ. Τα άτομα και οι ειδικότητες που ζητεί η Νομαρχία, είναι: 5 ΠΕ πολιτικών μηχανικών, 8 ΠΕ αρχιτεκτόνων, 6 ΠΕ τοπογράφων, 3 ΠΕ δασολόγων, 1 ΠΕ νομικής, 1 ΠΕ περιβάλλοντος, 7 ΤΕ τοπογράφων, 2 ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2 ΤΕ Πολιτικών Εργων Υποδομής, 7 χειριστές μηχανημάτων, 2 εργατοτεχνίτες, 3 οδηγοί, 1 ΠΕ μηχανολόγων, 2 ΤΕ δομικών έργων, 2 ΠΕ οικονομικού, 1 ΠΕ μηχανικός παραγωγής διοίκησης, 2 ΥΕ κλητήρων, 5 ΤΕ διοικητικού - λογιστικού, 1 ΔΕ γραφιστικής, 1 ΥΕ εργατών, 21 ΔΕ διοικητικών γραμματέων.

Πηγή: εφημερίδα Ελευθερία