7 Ιανουαρίου 2010

Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Γαργαλιάνων

Ορίστηκαν νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Γαργαλιάνων, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2010 έως 31-12-2010, οι Αποστολόπουλος Μιχαήλ και Σοκορέλης Ευστάθιος με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Αποστολόπουλος Μιχαήλ: α) Εποπτεία Υπηρεσίας Αποχέτευσης, β) Εποπτεία Υπηρεσίας Καθαριότητας, γ) Δημοτικά Νεκροταφεία, δ) Πάρκα - Κήποι - Αλσύλλια (Πράσινο), ε) Πολιτισμός, στ) Αθλητισμός.
Σοκορέλης Ευστάθιος: α) Αγροτική Οδοποιία, β) Εργα, γ) Ηλεκτροφωτισμός, δ) Πολιτική Προστασία, ε) Δημοτική Οδοποιία. στ) Εποπτεία Υπηρεσίας Υδρευσης, ζ) Υπογραφή Χρηματικών Ενταλμάτων, στ) Αναπλήρωση Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του.