16 Ιανουαρίου 2010

Αποζημιώσεις: σύντομα για το χαλάζι αλλά οχι για εντομολογικές προσβολές

Σύντομα θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα των εκτιμήσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες της Μεσσηνίας από χαλαζόπτωση από το Σεπτέμβριο μέχρι το Νοέμβριο, σύμφωνα με απάντηση της υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κατ. Μπατζελή στον βουλευτή Γιάν. Λαμπρόπουλο. Η κ. Μπατζελή προσθέτει ότι για τις ζημιές μετά το Νοέμβριο συνεχίζονται οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις, ενώ οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν στους πληγέντες το συντομότερο δυνατό. Αντίθετα Οι ζημιές που προξενήθηκαν στην ελαιοκαλλιέργεια σε περιοχές της Μεσσηνίας από εντομολογικές προσβολές, δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ και ως εκ τούτου δεν αποζημιώνονται.