29 Ιανουαρίου 2010

Αγροτικός Συνεταιρισμός Βάλτας: και καλές τιμές!

Όχι μόνο καλές κούπες αλλά και καλές τιμές στο λάδι έχει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βάλτας από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Οσο καλές βέβαια μπορεί να είναι, στα επίπεδα που κινούνται φέτος. Πάντως έχει από τις υψηλότερες!

Πηγή: εφημερίδα Ελευθερία