12 Ιανουαρίου 2010

Σημαντική διεθνής επιτυχία της ομάδας Ελαιοπαραγωγών ΝΗΛΕΑΣ

Ο ΝΗΛΕΑΣ προσκλήθηκε να συμμετάσχει στην τελετή απονομής των ευρωπαϊκών βραβείων EMAS, ως υποψήφιος για το βραβείο στην κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων, δηλαδή με τζίρο κάτω από 2 εκατομμύρια €. Το βραβείο σχετίζεται με το πόσο «πράσινες» είναι οι αγορές που κάνει μια επιχείρηση. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Στοκχόλμη, μια και έγινε επί προεδρίας της Σουηδίας στις 19 Νοεμβρίου. Βραβείο τελικά πήρε μια άλλη ελληνική επιχείρηση (ΚΛΗΜΗΣ) επίσης μεσσηνιακή και επίσης σχετιζόμενη έμμεσα με το λάδι, μια και αξιοποιεί την ευρεσιτεχνία της για την παραγωγή κάρβουνου από τον πυρήνα της ελιάς. Ο ΝΗΛΕΑΣ πάντως πήρε το πρώτο ελληνικό βραβείο EMAS στην κατηγορία του. Άλλωστε η πρωτοπορία του αναγνωρίστηκε και με άλλο τρόπο. Ήδη από τον Αύγουστο του 2009 η περίπτωση ΝΗΛΕΑ φιλοξενείται στην κοινοτική ιστοσελίδα ως «καλή πρακτική» (case study) «πράσινης γεωργίας», ίσως γιατί είναι η πρώτη απόπειρα που εγγράφηκε για περιβαλλοντική διαχείριση στην πρωτογενή παραγωγή. Πρόσφατα δε καταχωρήθηκε και στο σχετικό κοινοτικό newsletter όπου φιλοξενούνται και άλλες προσπάθειες EMAS για την γεωργία. Η δημοσιότητα αυτή δίνει καλές προοπτικές προώθησης, καθόσον το EMAS συνδέεται άμεσα με τις «πράσινες αγορές» (green procurement) και τους ευαισθητοποιημένους αγοραστές και καταναλωτές που το παρακολουθούν. Ανοίγεται συνεπώς μια επιπλέον προοπτική άσκησης φιλοπεριβαλλοντικής γεωργίας - πέραν της βιολογικής - σε πολύ ευρύτερη κλίμακα και με πιο σαφή εστίαση στις περιβαλλοντικές βελτιώσεις. Η σημασία της εγγραφής του ΝΗΛΕΑ στους ευρωπαϊκούς καταλόγους EMAS έγκειται στο ότι το EMAS αποτελεί την ανώτατη διάκριση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να πετύχει κανείς στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι διαφορά όμως έχει το EMAS από τα άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Πέραν του ότι είναι κοινοτικό, βασιζόμενο στον Καν. 761/2001, είναι «ενισχυμένο» σε τρία ζωτικά σημεία: Πρώτον, στηρίζεται στη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων του συστήματος διαχείρισης, με μετρήσεις δηλαδή, και όχι με φραστικές διακηρύξεις. Δεύτερον, προϋποθέτει την συμμόρφωση προς τις νομικές απαιτήσεις. Δεν αρκείται δηλαδή μόνο στις δεσμεύσεις. Τρίτον, επιτάσσει την δημόσια περιβαλλοντική δήλωση, η οποία τίθεται στην κρίση κάθε ενδιαφερομένου (δεν αποτελεί δηλαδή «εσωτερική υπόθεση» της επιχείρισης που πιστοποιείται). Όλα αυτά ελέγχονται αυστηρότερα και σε περισσότερα επίπεδα από όσο χρειάζεται μια απλή πιστοποίηση, και εκδίδεται Υπουργική Απόφαση, την οποία ακολουθεί η εγγραφή στους κοινοτικούς καταλόγους. Το τρίπτυχο λοιπόν με το οποίο προβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση το EMAS είναι: Επιδόσεις - Αξιοπιστία - Διαφάνεια. Τα ίδια ακριβώς στοιχεία δηλαδή που χρειάζεται και η γεωργία μας για να βελτιώσει την θέση της.

Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ