28 Σεπτεμβρίου 2011

Μέχρι 30 Σεπτέμβρη διορθώσεις για ποιοτικό πριμ στο λάδι

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μπορούν να αποστέλλονται διορθώσεις στον ΟΠΕΓΕΠ, που αφορούν την ειδική στήριξη των παραγωγών ελαιολάδου και ελιάς (Ποιοτικό Παρακράτημα), σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 263343 ΦΕΚ Β΄ 778/04.06.2010 και την τροποποίησή της, για την ελαιοκομική περίοδο 2010-2011. Η παραπάνω ημερομηνία ισχύει τόσο για τους εγκεκριμένους Φορείς Πιστοποίησης, όσο και για τα ελαιοτριβεία και τις επιχειρήσεις μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς. Εφιστάται η προσοχή στους νόμιμους εκπροσώπους των ανωτέρω φορέων και επιχειρήσεων ότι φέρουν, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ΄ αριθμ. 263343 Υ.Α. (ΦΕΚ Β 778/04.06.2010) και την υπ΄ αριθμ. 177145/14.07.2011 τροποποίησή της, την ευθύνη της αποστολής στον ΟΠΕΓΕΠ των περιλαμβανομένων στις παραπάνω Υπουργικές Αποφάσεις στοιχείων. Τυχόν διορθώσεις που θα σταλούν μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη και θα τεθούν στο αρχείο.