9 Σεπτεμβρίου 2011

Από τη βάση η εκλογή διοικήσεων των συνεταιρισμών

Πακέτο αλλαγών που ως επί το πλείστον αποσαφηνίζουν σημεία του νομοσχεδίου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, χωρίς να αλλοιώνουν το χαρακτήρα της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης, η οποία αφορά στη μετατροπή των δευτεροβάθμιων οργανώσεων σε πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς και την εκλογή των διοικήσεων από τη βάση, κατέθεσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης κατά τη χθεσινή πρώτη ημέρα συζήτησης του νομοθετήματος στη Βουλή. Έτσι, λοιπόν, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου του 2012 η θητεία των διοικήσεων και όλων των οργάνων των αγροτικών συνεταιρισμών και της ΠΑΣΕΓΕΣ, ώστε έως την ημερομηνία αυτή να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εκλογής με βάση όσα προβλέπει ο νέος νόμος. Η ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥΔΑΣΕ θα επιχορηγηθούν και φέτος, ενώ από την επόμενη χρονιά προβλέπεται η επιχορήγηση μιας ενιαίας και ενωτικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων. Το συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενιαία και ενωτική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και για τις μεταγενέστερες επιχορηγήσεις, αυτές δίδονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συνομοσπονδία που βάσιμα επιδίωξε τη συνένωση του συνόλου των σχετικών οργανώσεων, άλλως δεν αποδίδεται. Επίσης, η υπό ίδρυση Εποπτική Αρχή Αγροτικών Συνεταιρισμών θα διαμεσολαβεί μεταξύ των Συλλόγων Αγροτικών Οργανώσεων και των κατά περίπτωση πιστωτών τους, με σκοπό τη ρύθμιση και το διακανονισμό των οφειλών τους. Μεταξύ των αλλαγών είναι και η πρόβλεψη πως οι φορείς της Περιφέρειας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Δημόσιο και οι Σύλλογοι Αγροτικών Οργανώσεων πρέπει να ελέγχουν τουλάχιστον το 51% του μετοχικού κεφαλαίου των Δημοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων, τη δημιουργία των οποίων προβλέπει το νομοσχέδιο. Επιπλέον, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί που μετέχουν σε εταιρείες Δημοπρατηρίων, καθώς και οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων που τα διαθέτουν μέσω αυτών, υποχρεούνται να διαθέτουν την παραγωγή τους μέσω των αντίστοιχων Δημοπρατηρίων, εφόσον έχει προηγηθεί διαλογή και τυποποίηση των σχετικών προϊόντων. Μεταξύ των τροποποιήσεων που κατατέθηκαν είναι και αυτή που δίνει τη δυνατότητα στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών να μετατραπούν αν επιθυμούν και σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, συνοδεία υποχρεωτικά σχεδίου εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης. Τα σχέδια αυτά συντάσσονται από εγνωσμένου κύρους ελεγκτικές εταιρείες και εγκρίνονται από την ενυπόθηκη τράπεζα με το μεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων κατά της ΕΑΣ. Τέλος, οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, στις ΕΑΣ, στις ΚΕ.Σ.Ε., στις Κ.Α.Σ.Ο και στις Συνεταιριστικές Εταιρείες, οι οποίες είναι σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μεταφέρονται αυτοδίκαια στις Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις που θα προκύψουν.

Πηγή: Θάρρος