7 Σεπτεμβρίου 2011

Στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο για την αξιοποίηση της αγροτικής γης

Δωρεάν εκτάσεις σε επαγγελματίες αγρότες και κτηνοτρόφους που δε διαθέτουν γη θα μπορούν να παραχωρούν οι περιφερειάρχες με απόφασή τους, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητημάτων – Αγροτικές Μισθώσεις», το οποίο εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση από το Υπουργικό Συμβούλιο, που συνεδρίασε την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου. Το εν λόγω σχέδιο νόμου δόθηκε στην δημοσιότητα, στις 7 Σεπτεμβρίου, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και όπως αναφέρεται στις διατάξεις του με αποφάσεις περιφερειάρχη, επίσης, τα ακίνητα αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ θα μπορούν να παραχωρούνται και:
- Για δραστηριότητες του εν γένει πρωτογενή τομέα, κατά χρήση, σε κάθε ενδιαφερόμενο, έναντι τιμήματος.
- Κατά κυριότητα, για την ανέγερση κύριας κατοικίας, σε κατ’ επάγγελμα απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα, εντός οικισμών, κάτω των 2.000 κατοίκων, που δεν έχουν τουριστική ή οικοπεδική αξία, εφόσον δεν έχουν ακίνητη περιουσία, στο όνομα αυτών ή των μελών της οικογένειάς τους.
- Για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δωρεάν, κατά χρήση.
- Για αμμοληψίες καθώς και για τη λήψη αδρανών υλικών, έναντι τιμήματος.
- Για εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατά χρήση, έναντι τιμήματος.
- Για εν γένει αναπτυξιακούς σκοπούς, κατά χρήση, έναντι τιμήματος.
- Για ανταλλαγή εκτάσεων με αντίστοιχες ιδιωτικές για την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου σε μορφή word από εδώ