5 Σεπτεμβρίου 2011

Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας

Πρόσκληση προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας, απευθύνει ο Πρόεδρός της Γεώργιος Σαμπαζιώτης, ώστε να προσέλθουν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 09-09-2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:
1. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δ .Τριφυλίας, οικονομικού έτους 2011
2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου του Δήμου (Κληροδότημα Κοκκώνη) στη Δ.Κ. Γαργαλιάνων.