19 Σεπτεμβρίου 2011

"Ο Κύκλος των Φαραγγιών": άλλο ένα παράδειγμα τουριστικής ανάπτυξης

"Ο Κύκλος των Φαραγγιών" αποτελεί ένα σχέδιο συνεργασίας, ανάπτυξης και πολιτισμού που στόχο έχει την ανάδειξη της περιοχής που... φιλοξενεί τα φαράγγια της χώρας – και ειδικότερα της Κρήτης, όπου ξεκίνησε και η εν λόγω πρωτοβουλία. Στην προσπάθεια ανάπτυξης της ενδοχώρας των Χανίων, μέσα από την αξιοποίηση των φυσικών χαρακτηριστικών και του πολιτισμού του δήμου, συμμετέχουν η περιφέρεια Κρήτης, ο δήμος Πλατανιά, ο δήμος Καντάνου - Σελίνου, πολιτιστικοί φορείς και κάτοικοι των περιοχών. Το σχέδιο περιλαμβάνει 13 χωριά της ενδοχώρας του νομού Χανίων (Μοθιανά, Επισκοπή, Βασιλόπουλο, Άστρικας, Κρύα Βρύση, Πανέθυμος, Δελιανά, Μεσαύλια, Φλώρια, Σπίνα, Παλαιά Ρούματα, Κακόπετρος και Δρομόνερο) που συγκροτούν ένα κύκλο φυσικής διαδρομής με ιστορική, πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική συνέχεια. Η διαδρομή περιλαμβάνει μνημεία πολιτισμού βυζαντινά, ενετικά, οθωμανικά, σύγχρονα μνημεία φυσικού κάλλους όπως τέσσερα φαράγγια, μονοπάτια, μνημειακά δέντρα και πάρκα. Επίσης περιλαμβάνει μουσεία, πολιτιστικούς συλλόγους, οινοποιεία, ελαιουργεία και τυροκομεία.