28 Σεπτεμβρίου 2011

Ξεκινα το πρόγραμμα ''αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων''

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα για την «αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» που συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό ταμείο αγροτικής Ανάπτυξης και το ελληνικό δημόσιο. «Το μέτρο αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα και κυρίως αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση των προϊόντων» δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης ανάπτυξης Γιώργος Αγγελόπουλος. Ειδικότερα η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών – πουλερικών, μελιού, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης κυμαίνεται από 100.000 έως 5.000.000 ευρώ για το 80% και από 5.000.001 έως 10.000.000 ευρώ για το 20% των διαθέσιμων πιστώσεων.