18 Σεπτεμβρίου 2011

Συνεχίζουν σε χαμηλή πορεία οι τιμές ελαιολάδου και τον Σεπτέμβριο

Οι τιμές του ελαιολάδου συνεχίζουν τώρα και μήνες να είναι καθηλωμένες σε πολύ χαμηλά επίπεδα παρά το ότι σύμφωνα με διάφορες πληροφορίες, που συγκέντρωσε ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, τα αποθέματα ελαιολάδου στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη την χώρα είναι πολύ χαμηλά. Επίσης, παρά το ότι η αναμενόμενη νέα σοδειά φαίνεται να είναι αρκετά χαμηλή και κάτω του μέσου όρου για την Κρήτη αλλά και για την Ισπανία. Έτσι οι τιμές, εκτός από λίγες εξαιρέσεις στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο, όπου λόγω του τρόπου πώλησης με δημοπρασίες είχαν φτάσει σε επίπεδα 2,55 -2,65 ευρώ, σε γενικό επίπεδο εξακολουθούν να κυμαίνονται σήμερα στην Κρήτη στα 2,05-2,25 ευρώ, στην Πελοπόννησο 2,35-2,40 ευρώ και στην Λέσβο 2,09 ευρώ. Παράλληλα οι τιμές και στην Ισπανία παρουσίασαν τελευταία μια κάμψη όπου την τελευταία εβδομάδα η μέση τιμή κυμάνθηκε στα 1,92 ενώ η μέγιστη που αντιστοιχεί σε πολύ καλά ελαιόλαδα αντίστοιχα με τα δικά μας οξύτητας 0,3 έπεσε στα 2,04 από 2,46 που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Στην Ιταλία που τώρα και αρκετούς μήνες κυμαίνονται κατά 1 σχεδόν ευρώ υψηλότερα από ότι στην Ισπανία και Ελλάδα, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου άρχισαν να κάμπτονται παρουσιάζοντας μια μείωση κατά 1-3,5% και κυμάνθηκαν μεταξύ των διαφόρων περιοχών από 2,78 έως 3,57 ευρώ.

Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ