4 Φεβρουαρίου 2009

Πολυτεκνικά επιδόματα χορηγεί ο ΟΓΑ από 6 Φεβρουαρίου

Τα οικογενειακά πολυτεκνικά επιδόματα (επίδομα 3ου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, πολυτεκνικό επίδομα τρίτεκνης οικογένειες Ν.3631/08, ισόβιες συντάξεις και εφάπαξ παροχή 2.000€ Ν.3454/2006) του Α΄ Διμήνου 2009, θα καταβληθούν σε 418.846 οικογένειες από 6 έως 16 Φεβρουαρίου 2009. Στα ανωτέρω οικογενειακά πολυτεκνικά επιδόματα έχει χορηγηθεί αύξηση 2% από 01-01-2009. Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται σε 128.958.269,63€. Τα νέα ποσά των πολυτεκνικών επιδομάτων έχουν διαμορφωθεί από 01-01-2009 ως εξής:
- Εφάπαξ Παροχή 2.000€ Ν. 3454/06 2.413
- Επίδομα 3ου παιδιού 174,28€ 54.697
- Πολυτεκνικό Επίδομα 43,55€ (για κάθε παιδί κάτω των 23 ετών) 77.803
- Πολυτεκνικό Επίδομα τρίτεκνης Οικογένειας Ν. 3631/08 43,55€ (για κάθε παιδί κάτω των 23 ετών) 159.373
- Ισόβιες συντάξεις 100,24€ 176.944
- Σύνολο Περιπτώσεων 471.230
- Γενικό Σύνολο (ποσό) 128.958.269,63€
Για τα παραπάνω επιδόματα δεν παρακρατείται φόρος από 1-1-2007. Για τη χορήγηση του επιδόματος οι δικαιούχοι θα πρέπει να απευθυνθούν στον Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. του Δημοτικού Διαμερίσματος ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας τους.