25 Φεβρουαρίου 2009

Απάντηση Κιλτίδη σε Κουσελά για το ΠΟΠ Καλαμάτας

Μετά την ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή για τα μέτρα στήριξης του ελαιοκομικού τομέα ο βουλευτής Μεσσηνίας κ. Δημήτρης Κουσελάς, ειδικά για το κομμάτι της επέκτασης του ΠΟΠ Καλαμάτας, έλαβε την παρακάτω απάντηση από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κωνσταντίνο Κιλτίδη: «Όσον αφορά το ελαιόλαδο Π.Ο.Π. Καλαμάτας, αναφέρεται ότι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας υπέβαλε στις 9 Ιουλίου 2008, αίτηση και πλήρη φάκελο για την τροποποίηση των προδιαγραφών του προϊόντος "Ελαιόλαδο Καλαμάτα Π.Ο.Π.". Συγκεκριμένα, ζητήθηκε η επέκταση της οριοθετημένης γεωγραφικής ζώνης παραγωγής του προϊόντος, προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτή ολόκληρος ο Νομός. Η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε εφαρμογή της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας, αξιολόγησε θετικά το παραπάνω αίτημα, προέβη σε δημοσιοποίηση του και δόθηκε προθεσμία για την υποβολή τυχόν ενστάσεων. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δολών υπέβαλε εμπρόθεσμα ένσταση κατά της προαναφερθείσας αίτησης τροποποίησης, η οποία θα εξεταστεί κατά τα προβλεπόμενα στην Εθνική νομοθεσία, από την αρμόδια "Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων κατά αιτήσεων καταχώρησης, τροποποίησης ή ακύρωσης ονομασιών Π.Ο.Π. - Ο.Π.Ε.". Σε περίπτωση απόρριψης της παραπάνω ένστασης, το αίτημα τροποποίησης θα διαβιβαστεί από τη Χώρα μας στην Ε.Ε. για την τελική αξιολόγησή του και τυχόν υποβολή ενστάσεων από ενδιαφερόμενους σε διεθνές επίπεδο. Σημειώνεται ότι η διαδικασία, αξιολόγησης από την Επιτροπή υποβολής ενστάσεων και τελικής δημοσίευσης της τροποποίησης υπερβαίνει τον ενάμισι χρόνο. Επισημαίνεται ότι ο ΟΠΕΓΕΠ διενεργεί συστηματικούς ελέγχους, από εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε αφενός οι καταναλωτές να είναι σίγουροι ότι τα πιστοποιημένα ελαιόλαδα παράγονται με συγκεκριμένες προδιαγραφές και κυκλοφορούν με ενδείξεις που δεν τους παραπλανούν και αφετέρου οι παραγωγοί να προστατεύουν τα προϊόντα τους από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό. Τέλος, για τη χρηματοδότηση του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ) αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο με αντίγραφο της Ερώτησης».
Ο βουλευτής Μεσσηνίας σχολιάζοντας απάντηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε τα εξής: «Στην απάντηση του κ. Κιλτίδη αναφέρεται ότι η ‘Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας υπέβαλε αίτηση και πλήρη φάκελο στις 9 Ιουλίου 2008 για την τροποποίηση του προϊόντος Ελαιόλαδο Καλαμάτα ΠΟΠ. Η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου αξιολόγησε θετικά το αίτημα, προέβη σε δημοσιοποίησή του και δόθηκε προθεσμία για την υποβολή τυχόν ενστάσεων. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δολών υπέβαλε εμπρόθεσμα ένσταση κατά της προαναφερθείσας αίτησης τροποποίησης, η οποία θα εξετασθεί κατά τα προβλεπόμενα από την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων κατά αιτήσεων καταχώρησης, τροποποίησης ή ακύρωσης ονομασιών ΠΟΠ-ΠΓΕ. Σε περίπτωση απόρριψης της παραπάνω ένστασης το αίτημα τροποποίησης θα διαβιβαστεί από τη χώρα μας στην Ε.Ε για την τελική αξιολόγησή του και τυχόν υποβολή ενστάσεων από ενδιαφερόμενους σε διεθνές επίπεδο. Η διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή υποβολής ενστάσεων και τελικής δημοσίευσης της τροποποίησης υπερβαίνει τον ενάμιση χρόνο. Με βάση την παραπάνω απάντηση του κ. Υφυπουργού, η διαδικασία επέκτασης του ΠΟΠ Καλαμάτα απαιτεί, στην καλύτερη περίπτωση, τουλάχιστον ενάμισι χρόνο. Επομένως τα χρονοδιαγράμματα που εξαγγέλλονται κατά καιρούς από τοπικούς παράγοντες, μόνο ως παραπλανητικά για τους ελαιοπαραγωγούς μπορούν να εκληφθούν».

Πηγή: www.kalnews.gr