9 Φεβρουαρίου 2009

Νέος κανονισμός για την προώθηση γεωργικών προϊόντων

"Θετική εξέλιξη για την αγροτική παραγωγή της χώρας αποτελούν τα νέα μέτρα ενημέρωσης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων στις τρίτες χώρες. Σε μια ομολογούμενη δύσκολη περίοδο για την ελληνική γεωργία, ο Κανονισμός αυτός δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για την τόνωση του ελληνικού αγροτικού εισοδήματος" δήλωσε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Γκλαβάκης, αναφερόμενος στην έγκριση της σχετικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος προώθησης των αγροτικών προϊόντων στην Ε.Ε., δίνεται η δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να καταρτίσουν προγράμματα για την προώθηση των προϊόντων τους και στις τρίτες χώρες. Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να είναι μέχρι τρία έτη, συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. έως και 50%, ενώ αν πρόκειται για ενέργειες προώθησης φρούτων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κοινότητας φτάνει το 60%. Το σημαντικό είναι ότι στα επιλέξιμα για προώθηση προϊόντα εντάσσονται το ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές. Σε συνδυασμό μάλιστα με την πρόσφατη αναθεώρηση του Κανονισμού με τα πρότυπα εμπορίας ελαιολάδου, όπου καθίσταται υποχρεωτικός ο προσδιορισμός προέλευσης για το παρθένο και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, οι ενέργειες αυτές θα λειτουργήσουν ως "δίχτυ ασφαλείας" για το ποιοτικό ελληνικό ελαιόλαδο. Αυτά τα νέα μέτρα προώθησης αφορούν στις ενημερωτικές εκστρατείες, ιδίως για τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ), τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ), τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (ΕΠΙΠ), τη βιολογική παραγωγή, καθώς και άλλα καθεστώτα που αφορούν στις ποιοτικές προδιαγραφές και στην επισήμανση των γεωργικών προϊόντων. Ο κ. Γκλαβάκης τονίζει ότι τέτοιες πολιτικές συμπληρώνουν και ενισχύουν αποτελεσματικά τις ενέργειες που διεξάγονται από τα κράτη μέλη, προβάλλοντας κυρίως την εικόνα των προϊόντων αυτών στους καταναλωτές τόσο των κρατών μελών, όσο και των τρίτων χωρών, ειδικότερα όσον αφορά στην ποιότητα, στην θρεπτική αξία, στην ασφάλεια των τροφίμων αλλά και στους τρόπους παραγωγής τους. Τέτοιες δραστηριότητες, συμβάλλουν στην διατήρηση και ενίσχυση της οικονομίας της περιφέρειας διότι ανοίγουν νέες εμπορικές διεξόδους στις τρίτες χώρες.

Πηγή: www.paseges.gr