20 Φεβρουαρίου 2009

Πιστοποίηση του Δήμου Γαργαλιάνων

Την διαδικασία πιστοποίησης του Δήμου Γαργαλιάνων μελέτησαν και έλεγξαν αρμόδιοι υπάλληλοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους του δήμου. Oπως είπε ο δήμαρχος Σταύρος Καλοφωλιάς: «Φαίνεται ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και από ό,τι φάνηκε θα είμαστε από τους δήμους που θα πάρουν διαχειριστική επάρκεια για τα έργα του ΕΣΠΑ. Είμαστε στην φάση να προσκομίσουμε κάποια συμπληρωματικά στοιχεία, όπως αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, δημάρχου, και άλλα που τεκμηριώνουν την πρόταση που έχουμε κάνει. Είναι δηλαδή καθαρά διαδικαστικό το θέμα. Η πιστοποίηση αφορά την οικονομική και την τεχνική υπηρεσία του δήμου, τις δύο βασικές δηλαδή υπηρεσίες του δήμου που υλοποιούν έργα».

Πηγή: εφημερίδα Ελευθερία