22 Φεβρουαρίου 2009

Ιδιωτικές επενδύσεις Μεσσηνίων στον αναπτυξιακό νόμο

Ιδιωτικές επενδύσεις Μεσσηνίων εντάχθηκαν στον αναπτυξιακό νόμο 3299/04, με αποφάσεις της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε υπό την προεδρία του περιφερειάρχη Νίκου Αγγελόπουλου. Ειδικότερα, εγκρίθηκαν 3 επενδυτικά σχέδια του δευτερογενούς τομέα, στην Καλαμάτα, στο Κορυφάσιο και στο Βλαχόπουλο, που αφορούν ίδρυση μονάδας τυποποίησης - συσκευασίας και συντήρησης οπωροκηπευτικών προϊόντων και εκσυγχρονισμό 2 ελαιοτριβείων αντίστοιχα, συνολικού κόστους 1.540.290 ευρώ. Επίσης, στον τομέα του τουρισμού, στη Μαραθούπολη εγκρίθηκε η ίδρυση μιας ξενοδοχειακής μονάδας 3 αστέρων δυναμικότητας 49 κλινών, κόστους 1.851.600 ευρώ. Τέλος, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας: α) Δύο επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 2601/98 και η οριστικοποίηση του κόστους τους στο ποσό των 3.162.500 ευρώ, β) Εννέα επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/04 (α΄ φάση) και η οριστικοποίηση του κόστους τους στο ποσό των 4.531.482,39 ευρώ, γ) Δύο επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/04 (β’ φάση) και η οριστικοποίηση του κόστους τους στο ποσό των 661.453,35 ευρώ.

Πηγή: εφημερίδα Ελευθερία