20 Φεβρουαρίου 2009

Δεν υπάρχει επιβάρυνση του περιβάλλοντος από το Ramona

Κοινή συνέντευξη Τύπου παρέθεσε χθες το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων «Παναγιώτης Φωτέας» ο αντινομάρχης, κ. Στάθης Αναστασόπουλος, μαζί με τις κυρίες Σοφία Αδαμαντιάδου προϊσταμένη Διευθύνσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους, Αμαλία Παυλέα του τμήματος Περιβάλλοντος και Αικατερίνη Σπέντζουρα διευθύντρια Υγείας. Συγκεκριμένα ο κ. Αναστασόπουλος ανέφερε: «Ως γνωστόν στην περιοχή Γιάλοβα του όρμου της Πύλου είναι προσαραγμένο και ημιβυθισμένο από το 1983 το πλοίο RAMONA, το οποίο μετέφερε φορτίο θειικού αργιλίου. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απομάκρυνσης του ναυαγίου περί τον μήνα Ιανουάριο του 2009 διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ακόμη σακιά με φορτίο και δημιουργήθηκε θέμα σχετικά με ενδεχόμενη ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής. Κατόπιν τούτου συγκροτήθηκε το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, το οποίο και διενήργησε αυτοψία στις 27 Ιανουαρίου παρουσία του δημάρχου και του Λιμεναρχείου Πύλου, όπου κι ελήφθησαν τα παρακάτω δείγματα: Δείγμα λευκής ουσίας από τα τσουβάλια. Δείγμα λάσπης από το αμπάρι του πλοίου. Δείγμα λάσπης έξω από τον βυθό κοντά στο πλοίο και δείγμα θαλασσινού νερού. Όλα τα παραπάνω δείγματα εστάλησαν για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους και στην ΕΥΔΑΠ. Επίσης, σε συνεννόηση με το ΕΛΚΕΘΕ διενεργήθηκε αυτοψία και δειγματοληψία στις 3 Φεβρουαρίου 2009 με σκοπό τη διερεύνηση πιθανών επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής. Όλα τα αποτελέσματα τόσο του Γενικού Χημείου του Κράτους όσο και του ΕΛΚΕΘΕ έδειξαν ότι, πρόκειται για φορτίο θειικού αργιλίου. Επίσης, ανιχνεύτηκαν βαρέα μέταλλα εντός του ιζήματος πέριξ του ναυαγίου εντός των φυσιολογικών ορίων. Επιπροσθέτως, η ανάλυση του δείγματος του θαλασσινού νερού από την ΕΥΔΑΠ έδειξε πως τα συστατικά του βρίσκονται στα επίπεδα των συγκεντρώσεων του κοινού θαλασσινού νερού. Οι βιοκοινωνίες της περιοχής γύρω από το ναυάγιο RAMONA δεν έδειξαν σημεία ανθρωπογενούς επιβάρυνσης. Από τα ανωτέρω λοιπόν προκύπτει ότι, δεν υπάρχει ουσιώδης επιβάρυνση στο θαλάσσιο περιβάλλον».

Πηγή: www.kalnews.gr