24 Φεβρουαρίου 2009

Πείραμα σε ελαιοπερίβολο στους Γαργαλιάνους

Στα πλαίσια της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη βιβλιοθήκη των Γαργαλιάνων από την εταιρεία Μονσάντο Ελλάς σε συνεργασία με τα εργαστήρια Γεωργικής Μηχανολογίας και Δενδροκομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα πειράματος που διεξάγεται και στο οποίο συμπράττει η Ομάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Ελαιοκαλλιέργεια «Νέα Εποχή» που εδρεύει στους Γαργαλιάνους. Συγκεκριμένα σε ελαιοπερίβολο του Πάνου Παγάνη, μέλους του ΔΣ της ΕΑΣ Μεσσηνίας και της Ομάδας «Νέα Εποχή», εξελίσσεται πείραμα στο οποίο αναφέρθηκε στην εισήγησή του με θέμα «Νέες τεχνολογίες στη καλλιέργεια της ελιάς» ο Σπύρος Φουντάς, επίκουρος καθηγητής Γεωργικής Μηχανολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο πείραμα (σχετικά στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στο περιοδικό «Γεωργία και Κτηνοτροφία», τεύχος 1/2009), εφαρμόζονται δύο συστήματα διαχείρισης των ζιζανίων, το ένα με βάση τη χημική ζιζανιοκτονία (γίνεται χρήση Roundup) και το άλλο με βάση την κατεργασία του εδάφους με φρέζα. Στο χωράφι γίνεται «ακτινογραφία» αφού έχει χωριστεί σε 91 τομείς, σε καθέναν από τους οποίους έχει ληφθεί δείγμα εδάφους και έχει γίνει ανάλυσή του. Στο ελαιοπερίβολο αυτό γίνεται χημική ζιζανιοκτονία σε συνδυασμό με χορτοκοπή στα 2/3 του αγροκτήματος τα τελευταία 3 χρόνια. Στο υπόλοιπο τμήμα γίνεται μηχανική καταστροφή των ζιζανίων, με κατεργασία του εδάφους με φρέζα. Σύμφωνα με τα πορίσματα που προέκυψαν κατά το 3ο έτος του πειράματος, όπου γίνεται χημική ζιζανιοκτονία υπάρχει αυξημένο επίπεδο οργανικής ουσίας στο έδαφος μέχρι και 22% σε σχέση με εκείνα τα σημεία όπου έγινε φρεζάρισμα. Αύξηση της οργανικής ουσίας σημαίνει πιο γόνιμο έδαφος. Όπου δεν γίνεται φρεζάρισμα το κόστος αντιμετώπισης των ζιζανίων είναι μικρότερο, ενώ χωρίς φρεζάρισμα αποφεύγεται και η συμπίεση του εδάφους, το «πατίκωμα» που κάνει η φρέζα, με αποτέλεσμα να απλώνονται ευκολότερα οι ρίζες του δέντρου. Επίσης, η καλλιέργεια έγινε πιο οικονομική διότι με τις αναλύσεις εδάφους είναι γνωστό τι είδους λίπασμα πρέπει να πέσει, πού και σε τι ποσότητα. Το πείραμα θα συνεχιστεί για 2 ακόμη χρόνια και σημειώνεται πως είναι το πρώτο παγκοσμίως στο συγκεκριμένο θέμα, όσον αφορά στην ελαιοκαλλιέργεια.

Πηγή: εφημερίδα Θάρρος