18 Φεβρουαρίου 2009

Τεχνητός ύφαλος στον Κυπαρισσιακό κόλπο

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας ανταποκρινόμενη στο αίτημα των Συλλόγων Αλιέων της ευρύτερης περιοχής του Κυπαρισσιακού κόλπου και του Δήμου Κυπαρισσίας για συνεργασία όσον αφορά τη μελέτη σκοπιμότητας κατασκευής τεχνητού υφάλου στη θαλάσσια περιοχή του Κυπαρισσιακού κόλπου. Έχει ήδη συνάψει προγραμματική σύμβαση με συμβαλλόμενα μέρη τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, τον Δήμο Κυπαρισσίας και το ΕΘΙΑΓΕ - ΙΝΑΛΕ, με Φορέα χρηματοδότησης τη Νομαρχία. Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στη Νομαρχία του αναπληρωτή νομάρχη, κ. Στάθη Αναστασόπουλου, με τον κ. Καλλιανιώτη, διευθυντή του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) κι επιστημονικά υπεύθυνου για τη μελέτη σκοπιμότητας κατασκευής τεχνητού υφάλου στη θαλάσσια περιοχή του Κυπαρισσιακού κόλπου. Στη συνάντηση συμμετείχε και η προϊσταμένη του Τμήματος Αλιείας, κα Ζωή Γεωργίου, καθώς και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού της ΝΑΜ, κ. Δημήτρης Μουτζούρης. Της συνάντησης εργασίας είχε προηγηθεί επίσκεψη ειδικευμένων βιολόγων - δυτών στον Κυπαρισσιακό κόλπο η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2009. Εκεί έγινε μια κατόπτευση του χώρου από τους ειδικευμένους δύτες, με σκοπό την εξέταση του υποστρώματος και γενικά του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον κ. Καλλιανιώτη, το χρονοδιάγραμμα της προγραμματικής σύμβασης τηρείται και η παράδοση της μελέτης σκοπιμότητας θα πραγματοποιηθεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Στη σύσκεψη συζητήθηκαν επίσης τα επόμενα βήματα για την ωρίμανση του φακέλου του προγράμματος κατασκευής του τεχνητού υφάλου προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τα σχετικά προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αρχικά λοιπόν η μελέτη σκοπιμότητας για τον τεχνητό ύφαλο στον κόλπο της Κυπαρισσίας θα υποδείξει τον χώρο πόντισής του εντός του Κυπαρισσιακού κόλπου σε βάθος 20 - 25 μέτρα μεταξύ Κυπαρισσίας και των εκβολών της Νέδας. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της μελέτης σκοπιμότητας η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Κυπαρισσίας θα υποβάλει αίτημα στην Αρχή Διαχείρισης του ΕΠΑΛ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για να χρηματοδοτηθεί η ιχθυολογική και ωκεανογραφική μελέτη της περιοχής πόντισης. Η διάρκεια εκπόνησης των εν λόγω μελετών είναι υποχρεωτικά ετήσια, για να καλυφθούν και οι τέσσερις εποχές του έτους. Παράλληλα, με βάση την υπόδειξη της μελέτης σκοπιμότητας ξεκινάει η προχωροθέτηση του έργου, αφού γίνουν οι σχετικές αδειοδοτήσεις (από τις αρμόδιες Υπηρεσίες π.χ. Αρχαιολογική Υπηρεσία, ΥΕΝ, Υδρογραφική Υπηρεσία), με την ολοκλήρωση αυτών γίνεται η προκήρυξη του έργου. Ακολουθεί η κατασκευή του τεχνητού υφάλου και η πενταετής επιστημονική του παρακολούθηση. Τέλος, ο κ. Καλλιανιώτης θα παραμείνει μέχρι αύριο Πέμπτη στη Μεσσηνία, για να συνεργαστεί με τους ενδιαφερόμενους Φορείς για την προώθηση των ζητημάτων της μελέτης σκοπιμότητας κατασκευής του τεχνητού υφάλου στη θαλάσσια περιοχή του Κυπαρισσιακού κόλπου.

Πηγή: www.kalnews.gr