21 Φεβρουαρίου 2009

Eκσυγχρονισμός ελαιοτριβείου Βάλτας

Εκσυγχρονίζεται και αλλάζει λειτουργία από 3 σε 2 φάσεις, το υφιστάμενο ελαιουργείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βάλτας, δυναμικότητας 2,8 τόννων την ώρα. Από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας ανανεώθηκαν για 5 χρόνια οι περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία της μονάδας ως διφασικής. Στην απόφαση ανανέωσης έγκρισης επισημαίνεται: «Η αποθήκευση του ελαιοπυρηνολύματος 2 φάσεων θα γίνεται σε στεγανή δεξαμενή. Η μεταφορά του ελαιοπυρηνολύματος 2 φάσεων από το χώρο αποθήκευσης στον τελικό χώρο διάθεσης θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις κατάλληλης και ασφαλούς μεταφοράς του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε περίπτωση που οι μονάδες επεξεργασίας του ελαιοπυρηνολύματος δεν παραλαμβάνουν το παραγόμενο από το ελαιουργείο ελαιοπυρηνόλυμα, επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας του ελαιουργείου». Να σημειωθεί πως έχει γίνει πρόσφατη γενική ανακαίνιση του ελαιοτριβείου με προσθήκη υπερσύγχρονων μηχανημάτων της Alfa Laval.

Πηγή: εφημερίδα Ελευθερία