3 Μαρτίου 2009

Μελλοντικά η μείωση ορίων συνταξιοδότησης στον ΟΓΑ

Στα πλαίσια της μελέτης για την αναμόρφωση της ασφαλιστικής νομοθεσίας του ΟΓΑ, θα διερευνηθεί και η μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του ΟΓΑ, αφού προηγουμένως εξεταστεί η προκαλούμενη οικονομική επιβάρυνση, η οποία και επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό από τον οποίο και επιχορηγείται κατά κυριότητα ο ΟΓΑ». Αυτό απαντά η υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φάνη Πάλλη - Πετραλιά, σε ερώτηση του Μεσσήνιου βουλευτή Γιάννη Λαμπρόπουλου, σχετικά με τη μείωση του ορίου ηλικίας ασφαλισμένων του ΟΓΑ. Στην απάντηση αναφέρεται πως «σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του ΟΓΑ (το 1961) και με το νόμο που συστήθηκε ο κλάδος κύριας ασφάλισης αγροτών (από 1/1/1998), προβλέπεται ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 65ο έτος για άνδρες και γυναίκες».