31 Μαρτίου 2009

Καταγραφή και αξιοποίηση ωφέλιμης πανίδας της Τριφυλίας

Την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από την Ε.Ε. προγράμματος μελέτης, καταγραφής και αξιοποίησης της ωφέλιμης πανίδας της περιοχής της Τριφυλίας, στις καλλιέργειες της περιοχής για την καταπολέμηση διαφόρων ασθενειών, έχει υποβάλει ο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μάλιστα για το λόγο αυτό τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε στην περιοχή ο Ούγγρος αξιολογητής της Ε.Ε. ο οποίος και έκανε αυτοψία στην περιοχή, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση και να κάνει την σχετική εισήγηση. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί από την έδρα Εντομολογίας και Οικολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών μαζί με ερευνητικούς φορείς, την Νορβηγία και το τμήμα Φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Τριφυλίας, εκ μέρους της οποίας συμμετέχει ο γεωπόνος Αντώνης Παρασκευόπουλος.