17 Μαρτίου 2009

Ιππικός Πολιτιστικός Σύλλογος στους Γαργαλιάνους

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του νεοσύστατου Ιππικού Πολιτιστικού Συλλόγου ''Τέλος Aγρας'' προέκυψε στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Φεβρουαρίου και αποτελείται από τους: Γ. Τεριζάκη πρόεδρο, Δ. Γιαννόπουλο αντιπρόεδρο, Κ. Γιακουμάκη γραμματέα, Ε. Φειδά-Χήναρη ταμία, Διον. Πανταζόπουλος μέλο. Αναπληρωματικά μέλη εκλέχτηκαν οι Π. Λάππα και Β. Χήναρης. Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο πρόεδρος είναι ο Π. Κόλιας, γραμματέας Σ. Κωνσταντόπουλος και μέλος Αθαν. Μίχος. Τέλος, την Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζουν οι Δ. Λουμιώτης, Αθαν. Αλέρτης και Π. Αναγνωστόπουλος.