6 Μαρτίου 2009

Ευρωπαϊκό "ΟΚ" στην αναγραφή προέλευσης λαδιού...

Νέο κανονισμό που καθιστά υποχρεωτική την αναγραφή προέλευσης στο παρθένο και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο υιοθέτησε σήμερα, 6 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέχρι τώρα ίσχυε, από το 2002, το καθεστώς προαιρετικής αναγραφής προέλευσης στο παρθένο και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, κρίθηκε όμως σκόπιμο η αναγραφή να γίνει υποχρεωτική ούτως ώστε οι καταναλωτές να είναι πλήρως ενημερωμένοι για την προέλευση και τα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος. Βάσει της νέας νομοθεσίας, το ελαιόλαδο που προέρχεται από ένα μόνο κράτος, θα φέρει το όνομα αντίστοιχου κράτους, είτε αυτό είναι κράτος-μέλος είτε μία Τρίτη χώρα είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα μείγματα ελαιολάδου θα υπάρχουν οι εξής σημάνσεις: «μείγμα κοινοτικού ελαιολάδου», «μείγμα μη κοινοτικού ελαιολάδου» και «μείγμα κοινοτικού και μη κοινοτικού (δηλαδή από Τρίτες χώρες) ελαιολάδου». Ορισμένοι όροι όπως «φρουτώδες», «πράσινο», «ήπιο», τους οποίους καθόρισε πρόσφατα το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν στις σημάνσεις του παρθένου και έξτρα παρθένου ελαιολάδου. Οι νέοι κανόνες θα αρχίζουν να ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2009 και θεωρείται πως θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά στο σύστημα Γεωγραφικών Ενδείξεων και σε άλλους κανόνες που προστατεύουν το ελαιόλαδο και άλλα προϊόντα, προσφέροντας εγγυήσεις στους καταναλωτές πως το προϊόν που αγοράζουν ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις και τις προσδοκίες τους. Όπως δήλωσε η Επίτροπος αρμόδια για ζητήματα γεωργίας κυρία Μαριάν Φίσερ Μπόελ «Οι διαφορετικές αγροτικές παραδόσεις και πρακτικές έκθλιψης και ανάμειξης συνεπάγονται πως η γεύση του ελαιολάδου μπορεί να διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα. Γιʼαυτό τον λόγο και στο ίδιο μήκος κύματος με τους κανόνες της ιχνηλασιμότητας που ισχύουν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα τρόφιμα, πιστεύουμε πως ήγγικεν η ώρα να εισάγουμε την υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης. Οι καταναλωτές δικαιούνται να ξέρουν τι αγροάζουν και οι παραγωγοί πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τις μεθόδους τους για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων σαν ένα εργαλείο marketing».

Πηγή: www.agronews.gr