12 Μαρτίου 2009

Ελαιόλαδο: αρνητική ψήφος για την ονομασία προέλευσης λόγω... σπορελαίων

''Η ελληνική αντιπροσωπεία καταψήφισε τον Κανονισμό για την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης στο τυποποιημένο ελαιόλαδο γιατί περιείχε μια σειρά από αρνητικές διατάξεις, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία μειγμάτων ελαιολάδου και σπορελαίων''. Την απάντηση αυτή δίνει σε σχετική ερώτηση του Δημ. Κουσελά ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Κιλτίδης. Ο κ. Κιλτίδης αναφέροντας τις προβλέψεις του σχετικού Κανονισμού σημειώνει τα εξής: ''Η ελληνική αντιπροσωπεία, αναφερόμενη στις θέσεις της χώρας μας επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων που είχαν εκφρασθεί και κατά τις προηγούμενες διαχειριστικές επιτροπές, επισήμανε ότι αν και θεωρεί πολύ σημαντικό βήμα την υποχρεωτική πλέον αναγραφή της καταγωγής στη σήμανση των «εξαιρετικών παρθένων» και «παρθένων» ελαιολάδων, προκειμένου, ωστόσο, να προστατευθεί το εθνικό μας προϊόν, είναι υποχρεωμένη να καταψηφίσει το εν λόγω σχέδιο, θεωρώντας αρνητικές τις διατάξεις σχετικά με: α) τη σήμανση για την καταγωγή των μειγμάτων παρθένων ελαιολάδων, β) την ελεύθερη παραγωγή και κυκλοφορία των μειγμάτων ελαιολάδου με σπορέλαια στο εσωτερικό της κοινότητας και γ) την προαιρετική έγκριση των επιχειρήσεων συσκευασίας για την αναγραφή των ενδείξεων που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, καθόσον αυτές όχι μόνο δεν συνεισφέρουν στη στήριξη του προϊόντος, το οποίο διέρχεται περίοδο κρίσης, αλλά θέτουν σε κίνδυνο το υψηλό επίπεδο ποιότητας του παραγόμενου στη χώρα μας ελαιολάδου, καθώς επίσης και το εισόδημα των Ελλήνων ελαιοπαραγωγών. Η έναρξη ισχύος του ψηφισθέντος κανονισμού ορίσθηκε για την 1η Ιουλίου του έτους 2009. Στο πλαίσιο της ειδικής επιτροπής για το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά, συζητούνται ήδη, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά
με τη μείωση των τιμών ελαιολάδου, το κόστος παραγωγής, τις εισαγωγές, τους ελέγχους και τη στήριξη του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών, ενώ κατατέθηκαν προτάσεις από τους φορείς του τομέα, οι οποίες εξετάζονται και αξιολογούνται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων''.
Εν το μεταξύ την έντονη αντίθεσή της επισημαίνει η ΠΑΣΕΓΕΣ για την δημοσίευση στην επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. του νέου Κανονισμού 182/2009, που ρυθμίζει την υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης του παρθένου και του έξτρα παρθένου ελαιολάδου. Οπως τονίζει η Συνομοσπονδία, σε ό,τι αφορά στα μείγματα ελαιολάδου και άλλων φυτικών ελαίων, μπορεί μεν μια χώρα να απαγορεύσει την παραγωγή τέτοιων μειγμάτων στην επικράτειά της, αλλά δεν μπορεί να απαγορεύσει την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων προϊόντων που προέρχονται από άλλες κοινοτικές χώρες ή από εισαγωγές. Η παραπάνω διάταξη διατηρήθηκε παρά την έντονη αντίδραση και τα σχετικά διαβήματα τόσο της ΠΑΣΕΓΕΣ προς όλες τις κατευθύνσεις, εθνικές και κοινοτικές όσο και της Copa - Cogeca προς τα κοινοτικά όργανα μετά από διαμόρφωση κοινής θέσης όλων των ελαιοπαραγωγών χωρών-μελών της.