2 Μαρτίου 2009

Στο περιοδικό Wine Advocate δύο κρασιά της Τριφυλίας

Σημαντική επιτυχία για το κρασί της Τριφυλίας συνιστά η συμπερίληψη δύο οίνων μεταξύ εκείνων που δοκιμάζει, αξιολογεί και προτείνει το αμερικανικό περιοδικό Wine Advocate (σημαίνει «συνήγορος του κρασιού»). Πρόκειται για τα κρασιά με τις ονομασίες “Anny’s animus”, εσοδείας 2000, που είναι ερυθρός τοπικός οίνος Τριφυλίας, καθώς και «Φτελιά», του 1999, που επίσης είναι κόκκινο κρασί, τοπικός οίνος Τριφυλίας. Και τα δύο παράγονται από την εταιρεία «Μεσσηνιακοί Αμπελώνες - Κωνσταντίνος Τσώλης», που εδρεύει στο Μουζάκι. Το γεγονός ότι ένα περιοδικό με επιρροή στους καταναλωτές, και μάλιστα στους μύστες του κρασιού, ασχολείται με την Ελλάδα, τη βγάζει από την αφάνεια και τη γενικότητα ως παραγωγό χώρα. Πέραν αυτού, όταν απλοί τοπικοί οίνοι της Τριφυλίας τυγχάνουν δοκιμής και μπαίνουν σε μια λίστα επωνυμίας, έχοντας να ανταγωνιστούν κρασιά από ζώνες μεγάλης αναγνωρισιμότητας, όπως οι ζώνες ΟΠΑΠ της Ελλάδας, το γεγονός λέει πολλά για το μέλλον που έχει το τοπικό μας αμπελοτόπι. Σημειώνεται πως παλιότερα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Δρόμοι Κρασιού Τριφυλίας», ο χημικός και οινολόγος Γιάννης Αλαγεωργίου είχε χαρακτηρίσει ως «ευλογημένο αμπελοτόπι» την Τριφυλία, κάτι που δείχνει τι μπορεί να φέρει το μέλλον.

Πηγή: εφημερίδα Θάρρος