19 Μαρτίου 2009

Επιδοτήσεις ΕΟΜΜΕΧ σε νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα

Ο ΕΟΜΜΕΧ προκηρύσσει δράση ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας νέων με αρχικό προϋπολογισμό κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτόν του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση νέων επιχειρηματιών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέοι και νέες οι οποίοι: Γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991. Είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος. Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος ατομικής επιχείρησης ή συμμετοχή ως εταίρος.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ