3 Μαρτίου 2009

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τον ελαιοκομικό τομέα

Με τη συμμετοχή 20 εκπροσώπων συνεταιρισμών, επιχειρήσεων, ερευνητικών ιδρυμάτων, εταιρειών, συμβούλων, καθώς και της ΠΑΣΕΓΕΣ, συντονιστή εταίρου της σύμπραξης από 5 χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Γερμανία) πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου η εναρκτήρια συνεδρίαση για την υλοποίηση του προγράμματος «Resolive». Το πρόγραμμα αφορά στην προσαρμογή εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τον ελαιοκομικό τομέα. Το πρόγραμμα με τον διακριτικό τίτλο «Resolive», που κατέθεσε η ΠΑΣΕΓΕΣ εντάσσεται στα πλαίσια του 7ου Κοινοτικού Πλαισίου Ερευνας της Ενωσης, στην οποία η οργάνωση κλήθηκε να συντονίσει και να ηγηθεί μιας 12μελούς σύμπραξης εταίρων, συνολικού προϋπολογισμού 2,35 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα πραγματεύεται τη διαχείριση υπολειμμάτων από τα ελαιοτριβεία μικρού και μεσαίου μεγέθους και στοχεύει στην αξιοποίησή τους για την παραγωγή ενέργειας. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα, το οποίο είναι τριετούς διάρκειας, προβλέπει:
1) Τον προσδιορισμό των αναγκών και των απαιτήσεων των μονάδων για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, με πρακτικές εφαρμογές ως προς την απόδοσή τους, 2) Τη δημιουργία καλών πρακτικών οδηγών και κατευθύνσεων, που θα επιτρέψουν στις παραγωγικές μονάδες να επιλέξουν και να υλοποιήσουν την καλύτερη δυνατή εφαρμογή που επιθυμούν για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από τα υπολείμματά τους, 3) Τη συγκέντρωση όλης της πληροφόρησης για την αξιοποίηση των γνώσεων και των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα.
Το εταιρικό σχήμα αποτελούν η ΠΑΣΕΓΕΣ (συντονιστής), η Ενωση Συνεταιρισμών της Ανδαλουσίας (Ισπανία), το Ελαιοπαραγωγικό Κέντρο του Πενέδ (Καταλονία, Ισπανία), η Εθνική Ενωση Ελαιοπαραγωγικών Ενώσεων της Ιταλίας, ο Ελαιοπαραγωγικός Συνεταιρισμός των Ελαιοκαλλιεργητών της Vila Flor e Ansiaes (Πορτογαλία), η Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πεζών, η Αγροτική Συνεταιριστική Ενωση Sabina (Ιταλία), η Μελαμπιανάκης Ευριπίδης Α.Ε., το Πανεπιστήμιο Jaen (Ισπανία), το Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.-Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων Ι.Τ.Ε.Σ.Κ.) (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο της Perugia και το Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Βremerhaven (Γερμανία). Με το νέο αυτό πρόγραμμα θα αντιμετωπιστεί ουσιαστικά και αποτελεσματικά ένα πολύχρονο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος του ελαιολάδου.

Πηγή: εφημερίδα Ελευθερία