5 Μαρτίου 2009

Αναζήτηση χαμένων τοπωνυμίων

Θυμάστε τα αφιερώματα μας για τα χαμένα τοπωνύμια? Τώρα νομίζω ήρθε η ώρα που μπορούμε να βρούμε οποιαδήποτε ονομασία οικισμού έχει αλλάξει, χάρις την online συλλογή πληροφοριών ''Πανδέκτης''.
Ο Πανδέκτης περιλαμβάνει σημαντικές ψηφιακές συλλογές ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Πρόκειται για συλλογές από τα Ινστιτούτα Νεοελληνικών Ερευνών, Βυζαντινών Ερευνών, και Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, που ψηφιοποιήθηκαν και διατίθενται ψηφιακά από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Στόχος του έργου είναι η ελεύθερη διάθεση και η μέγιστη δυνατή διάχυση, μέσω Διαδικτύου, ψηφιακών συλλογών της ελληνικής ιστορίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς. Η ψηφιοποίηση και η ελεύθερη διάθεση των συλλογών μέσω του Διαδικτύου καθιστά τα ερευνητικά αποτελέσματα προσιτά στην επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία. Μεταξύ των ψηφιακών συλλογών του Πανδέκτη περιλαμβάνονται οι μετονομασίες των Οικισμών της Ελλάδας με καταγραφή των οικισμών της Ελλάδας που μετονομάστηκαν την περίοδο 1913-1962 κατανεμημένων ανά γεωγραφικό διαμέρισμα. Το έργο "Πανδέκτης'' υλοποιείται από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στο πλαίσιο της "Ψηφιακής Ελλάδας" (www.psifiakiellada.gr) και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας", Γ' ΚΠΣ 2000-2006).