27 Μαρτίου 2009

Μελέτες για Ανάκτορο Νέστορα και Περιστεριά

Στην εκπόνηση δύο σημαντικών μελετών, οι οποίες υποβλήθηκαν στο υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να εγκριθούν και να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2007-2013, προέβη η ΛΗ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Πρόκειται για τις μελέτες «Προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Ανακτόρου του Νέστορος» και «Προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Περιστεριάς». Η πρώτη περιλαμβάνει πλήρη αρχαιολογική τεκμηρίωση, ενώ η αρχιτεκτονική μελέτη διακρίνεται στις ακόλουθες ενότητες: χώροι στάθμευσης, χώροι υγιεινής, πορεία πεζών επισκεπτών προς τα μνημεία, άτομα με αναπηρία, σημεία στάσης και θέασης, πωλητήριο - αναψυκτήριο και διαμόρφωση αρχαιολογικού χώρου Ανακτόρου Νέστορος, που ειδικότερα περιλαμβάνει: περίφραξη, εκδοτήριο εισιτηρίων, πορείες επισκεπτών εντός του περιφραγμένου χώρου του Ανακτόρου και διαδρομές εντός του Ανακτόρου. Επίσης, στις ενότητες περιλαμβάνονται η διαμόρφωση χώρου θολωτού τάφου Ανω Εγκλιανού, η πυρασφάλεια και η απορροή ομβρίων υδάτων. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 850.000 ευρώ. Η δεύτερη μελέτη περιλαμβάνει πλήρη αρχαιολογική τεκμηρίωση, ενώ η αρχιτεκτονική μελέτη διακρίνεται στις ακόλουθες ενότητες: χώρος στάθμευσης, πορεία πεζών επισκεπτών και ΑΜΕΑ (πορεία προς τον θολωτό τάφο 1, πορεία προς τους θολωτούς τάφους 2 και 3, πορεία προς τα κτήρια του Βόρειου τομέα), κτήρια εξυπηρέτησης επισκεπτών με αντίστοιχες στατικές μελέτες (εκδοτήριο εισιτηρίων - φυλάκιο, αναψυκτήριο, πωλητήριο - χώρος προβολών και ενημέρωσης κοινού), χώροι υγιεινής, περίφραξη - περισχροίνιση μνημείων, σημεία στάσης και θέασης, ηλεκτροφωτισμός, πυρασφάλεια και απορροή ομβρίων. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 900.000 ευρώ.

Πηγή: εφημερίδα Ελευθερία